Osilografi

Kol ve bacak atardamarlanndaki hastalıkların tanısında kullanılan aletli inceleme yöntemi.

Sağlık Terimlerinde Ara