Ortognatizm

Üstçenenin kafatası iskeletine yaklaşık dik konumda olduğunu belirten terim.

Sağlık Terimlerinde Ara