Ortama Uyum

Organizmanın alışmamış olduğu sıcakhk ve yükseklik değişikliklerine ve iklim koşullarına gösterdiği uyumu tanımlayan terim.

Sağlık Terimlerinde Ara