Orşiyoblastom

Erbezinin ender görülen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan kötü huylu tümörü.

Sağlık Terimlerinde Ara