Oripilâsyon

Kıl köklerindeki kasların kasılmasına bağlı olarak kılların dikilmesi;

Sağlık Terimlerinde Ara