Orifİs

Anatomide, bir kanal ya da boşluğa açılan ağzı tanımlayan terim; örneğin anüs -ve dölyatağı ağzını belirtmek için orifis terimi kullanılır.

Sağlık Terimlerinde Ara