Organ Bankası

Organların ya da dokuların, gereksinimi olan bir kişiye nakledilmek üzere korunmasına yönelik yapıların tümü.

Sağlık Terimlerinde Ara