Oral Dönem (Ağızcıl Dönem)

Freud'un psikanaliz kuramına göre libido gelişiminin birinci evresi.

Sağlık Terimlerinde Ara