Opsonin

Kan serumunda yer alan ve fagositozu(*) kolaylaştıran maddeler, ilk kez 1904'te Wright Douglas'm deneylerinde saptanmıştır.

Sağlık Terimlerinde Ara