Opoterapi

Dar anlamda, organlardan elde edilen sıvıların verilmesiyle uygulanan tedavi yöntemi

Sağlık Terimlerinde Ara