Opne

Solunum işlevlerinin fizyolojik sınırlar içinde olması, Gerek solunum sıklığının, gerek gaz alışverişine katılan hava hacminin normal düzeyde olmasını ifade eder (bak. dispne).

Sağlık Terimlerinde Ara