Opak

Donuk, şeffaf olmayan.

Sağlık Terimlerinde Ara