Oogenez

yumurtanın meydana gelmesi olayı.

Sağlık Terimlerinde Ara