Önükizm

Erbezleri çıkarılmış (İğdiş edilmiş) kişinin durumu.

Sağlık Terimlerinde Ara