Onkosit

Yakınındaki normal dokulardan farklılaşmış özel epitel hücreleri.

Sağlık Terimlerinde Ara