Onikoliz

Tırnağın kısmen ya da genel olarak yatağından oynaması.

Sağlık Terimlerinde Ara