Onikiparmakbağırsağı (Duodenum)

Sindirim borusunun mideyi izleyen bölümü.

Sağlık Terimlerinde Ara