Omfalosel (Eksonfal)

Göbek bölgesinin karın duvarında gelişimin durması nedeniyle ortaya çıkan, ender görülen doğumsal oluşum bozukluğu.

Sağlık Terimlerinde Ara