Omentopeksi

Karaciğer kapı toplardamarı sistemi ile alt anatoplarda-mar sistemi (kann duvarı toplardamarları bu sisteme katılır) arasında tamamlayıcı

Sağlık Terimlerinde Ara