Omentektomi

Omentumun (gömlek) tümünün ya da bir bölümünün çıkanldığı cerrahi girişim.

Sağlık Terimlerinde Ara