Oluk

Yanm daire biçiminde kesitli ve kemiğin üzerinde düzgün bir kanal görünümü olan anatomik yapıların ortak adı.

Sağlık Terimlerinde Ara