Oliva

Merkez sinir sistemindeki oval (zeytin) biçimli bazı oluşumları (örneğin bulbar oliva, serebellar oliva) belirtmek için kullanılan anatomik terim.

Sağlık Terimlerinde Ara