Oligozoospermi

Ersuyundakİ spermatozoit sayısının mililitrede 20 milyon değerinin altına düşmesi.

Sağlık Terimlerinde Ara