Oligositemi

Kandaki biçimli hücrelerin, özellikle alyuvarların sayısındaki toplam hemoglobin miktanndan bağımsız azalma.

Sağlık Terimlerinde Ara