Oksiyür (Kılkurdu)

Pek çok hayvanın körbağırsak ve kalınbağırsağında bulunan ipliksolucanlar grubundan kurtçuklar, insanda bulunan tek bir türü vardır.

Sağlık Terimlerinde Ara