Oksihemoglobin

Hemoglobinin oksijenle birleşmesiyle ortaya çıkan ürün.

Sağlık Terimlerinde Ara