Ökaryot Hücre

Zarla çevrili organelleri ve gerçek çekirdeği olan hücre.

Sağlık Terimlerinde Ara