Oftalmodinamometri

Oftalmodİnamometre adı verilen Özel bir aletle yapılan retina (ağtabaka) damarlarındaki atardamar basıncını Ölçme işlemi.

Sağlık Terimlerinde Ara