Odyoloji

İşitme işlevini tüm fiziksel, fizyolojik ve nörolojik öğe-leriyle inceleyen tıp dalı.

Sağlık Terimlerinde Ara