Odak

Patolojide, hastalık sürecinin asıl merkezini belirten terim; hastalık bu merkezden yayılmaya başlar.

Sağlık Terimlerinde Ara