Oct (Ornitin-Karbaınil-Transferaz)

Karaciğer hücrelerinin içinde yer alan ve enzim etkinliği olan protein yapısındaki madde.

Sağlık Terimlerinde Ara