Obje

Görülebilen veya dokunulanilen herhangi bir şey.

Sağlık Terimlerinde Ara