Nükleotit

Nükleik asitlerin yapıtaşı.

Sağlık Terimlerinde Ara