Nükleotid

Nukleik asitlerin ( DNA, RNA) yapı birimleri. Nukleus (Çekirdek) : Hücredeki genetik malzemeyi barındıran kısım.

Sağlık Terimlerinde Ara