Nükleoprotein

proteinlerin nukleik asitlerle kurduğu moleküler birlik.

Sağlık Terimlerinde Ara