Nükleik Asitler

Uzun düz zincirler halinde birleşmiş, özel birimlerin (nükleotitler) yinelenmesiyle oluşan büyük boyutlardaki moleküller (makromoleküller).

Sağlık Terimlerinde Ara