Nötr Atom

Elektron ve proton sayısı birbirine eşit olan atom

Sağlık Terimlerinde Ara