Nöroşirurji

Cerrahi-tıp bilimlerinin, dolaylı ya da dolaysız olarak sinir sistemi hastalıklarıyla ve bunların cerrahi girişimle tedavi edilmesiyle ilgilenen dalı.

Sağlık Terimlerinde Ara