Nörosekresyon

Sinir sisteminin hormon salgılama yeteneği bulunan yapılarından bağımsız olarak, bazı sinir hücrelerinin ve nöroektodermden (bak. ektoderm) çıkan hücrelerin de etkinliğini tanımlayan terim.

Sağlık Terimlerinde Ara