Nörorafi

Kesilmiş bir sinir gövdesinin iki ucunun dikilerek birleştirildiği cerrahi girişim.

Sağlık Terimlerinde Ara