Nöropati

sinir hastalığı.

Sağlık Terimlerinde Ara