Nöronofaji

Zedelenmiş ya da hastalıklı sinir hücrelerinin fagosito-za(*) uğraması süreci

Sağlık Terimlerinde Ara