Nöromüsküler İğ

Kasların kasılma durumunu algılayan alıcı.

Sağlık Terimlerinde Ara