Nöroliz

Bir sinir gövdesinin, İşlevini yapmasını engelleyen patolojik bağlantılardan kurtarılmasını sağlayan nöroşirurji (beyin cerrahisi) girişimi.

Sağlık Terimlerinde Ara