Nörojen

Sinir sistemi kökenli olguları tanımlayan terim.

Sağlık Terimlerinde Ara