Nörohormon

Merkez ya da çevrel sinir sistemi sinir hücrelerinde (nöron) ya da sinir sisteminin geliştiği ektodermden

Sağlık Terimlerinde Ara