Nöroglia

Sinir dokuda nöronlara desteklik yapan yardımcı hücreler, ara nöronlar.

Sağlık Terimlerinde Ara