Nörofİbrom

Özellikle Schwann hücrelerinden (bak. Schwann hücreleri) kaynaklanan, görece sınırlı, ama kapsülsüz, iyi huylu ve yavaş büyüyen sinir tümörü.

Sağlık Terimlerinde Ara