Nöroblastom

Sinir hücrelerinden çıkan tümör.

Sağlık Terimlerinde Ara