Nöroblast

Sinir sistemi gelişiminin ilk evrelerinde farklılaşan ektoderm kökenli embriyon hücresi.

Sağlık Terimlerinde Ara